Будівництво будь-якого об’єкта – складний процес, де все залежить від багатьох факторів. Кваліфіковане керування будівельним процесом спрямоване на забезпечення режиму будівельно-монтажних робіт без позапланових зупинок, на скорочення термінів будівництва, зниження вартості будівництва, високу якість будівельних робіт.


Будівництво – це динамічний, імовірнісний процес, що розвивається, в якому задіяні різні фахівці і великі обсяги взаємопов’язаної інформації. Динамічність будівництва полягає в постійних змінах як матеріалів і конструкцій, так і розподіл робочих і техніки в просторі. Будівництво вкрай ймовірнісна система, тому складна в управлінні. Важко передбачити, які зміни відбудуться найближчим часом на будівельному майданчику: затримка постачання матеріалів, вихід із ладу будівельних машин, порушення договору підряду монтажними організаціями. Крім того, потрібна неймовірна узгодженість рішень.

Тому необхідне єдине джерело даних, що забезпечує спільне використання оперативної інформації всіма учасниками процесу. Використання оперативної інформації дозволить передбачити та попередити нехай не всі, але значну частину передбачуваних ризиків.

Без об’єктивної та оперативної інформації про стан справ на будівельному майданчику неможливо ухвалити оптимальне управлінське рішення

Щоб інформація працювала, вона має бути доступна всім зацікавленим учасникам. Вчасно проаналізована інформація про затримку поставок дозволить оперативно змінити графік будівництва, а наявність інструментів аналізу термінів будівельно-монтажних робіт та поставок – запобігти можливим зривам у постачанні майданчика будівництва матеріалами.

Якісне управління завжди пов’язане з використанням інформації про об’єкт, отриманої від різних учасників процесу. При використанні загального середовища даних в управлінні будівництвом спілкування між замовниками та підрядниками по пакетах робіт є тіснішим, ніж у разі застосування традиційного способу.

Прозорість управління будівництвом забезпечується з допомогою вільного доступу до інформаційної бази об’єкта. Кожен користувач отримує можливість відповідно до своєї ролі в системі вносити та/або переглядати дані.

Технологія фіксації робіт у моделі, а також фотофіксація робіт відображає єдині та прозорі для всіх відомості. Це дає впевненість у однозначному розумінні реального стану справ у всіх учасників на будівельному майданчику.