Иконка: ПроектированиеПРОЄКТУВАННЯ

Розробка проєктної та робочої документації для про-мислових об’єктів нафтохіміч-ної, металургійної, нафтопере-робної галузей. Детальніше

Иконка: BIM-моделированиеBIM-МОДЕЛЮВАННЯ

Комплексне створення BIM-моделей під час проєк-тування промислових об’єктів нашими спеціалістами, послуги з подальшого BIM-моделювання запроєктованих раніше об’єктів. Детальніше

Иконка: Управление строительствомУПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Супровід будівництва за допомогою інформаційної системи управління будівництвом складних промислових об’єктів, розробленої нашими фахівцями. Детальніше

20 травня 21 Співробітники ПрАТ “Хімпроект” провели навчання для викладачів СНУ ім. Володимира Даля у рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»… Детальніше

19 квітня 21 Стартувала робота щодо проєкту блоку знесолення нафтопере… Детальніше

14 квітня 21 Розпочато розробку щодо проєкту вузла декарбонізації та пом’якше… Детальніше