Иконка: ПроектированиеПРОЄКТУВАННЯ

Розробка проєктної та робочої документації для про-мислових об’єктів нафтохіміч-ної, металургійної, нафтопере-робної галузей. Детальніше

Иконка: BIM-моделированиеBIM-МОДЕЛЮВАННЯ

Комплексне створення BIM-моделей під час проєк-тування промислових об’єктів нашими спеціалістами, послуги з подальшого BIM-моделювання запроєктованих раніше об’єктів. Детальніше

Иконка: Управление строительствомУПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Супровід будівництва за допомогою інформаційної системи управління будівництвом складних промислових об’єктів, розробленої нашими фахівцями. Детальніше

20 травня 21 Співробітники ПрАТ “Хімпроект” провели навчання для ви-кладачів СНУ ім. В. Даля у ра… Детальніше

19 квітня 21 Стартувала робота щодо проєкту блоку знесолення нафтопе… Детальніше

14 квітня 21 Розпочато розробку щодо проєкту вузла декарбонізації та пом’якш… Детальніше